Baumit KONKURS
star_border

KONKURS

PRIMJENA BAUMIT MATERIJALA


REDIZAJN POSTOJEĆEG OBJEKTA
IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE

1. PREDMET KONKURSA
Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja – redizajn postojećeg stambenog objekta kolektivnog stanovanja S+P+4 uz obaveznu primjenu Baumit materijala.

 2. ZADATAK KONKURSA
Konkurs se raspisuje sa namjerom upoznavanja novih generacija arhitekata sa proizvodnim programom Baumit-a i primjene Baumit materijala kod projektovanja i izvođenja.

 3. TIP KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA
Konkurs je jednostepeni, anonimni i otvoreni  konkurs.
Pravo učešća na konkursu za idejno arhitektonsko rješenje studenti i apsolventi arhitekture Arhitektonskih fakulteta u Bosni i Hercegovini, pojedinačno ili timski.
Na konkursu ne mogu učestvovati članovi porodica zaposlenih kod Raspisivača konkursa.

 4. ZVANIČAN JEZIK KONKURSA
Službeni jezici u Bosni i Hercegovini.

5. KRITERIJI IZBORA NAJBOLJIH RADOVA
Izbor najboljih radova provesti će se procjenom stručne komisije i putem javnog glasanja na FB stranici  Baumit BA na kojoj će radovi biti objavljeni anonimno pod šifrom autora ili grupe autora.
Ukupni zbir bodova za izbor najboljih radova dobiva se na osnovu zbira bodova koje daje komisija i rezultata javnog glasanja.
Stručna Baumit komisija će ocjenjivati:
- primjenu Baumit materijala – odabrane završne obrade
- primjenu Baumit materijala – odabranog fasadnog sistema
-  atraktivnost ponuđenog idejnog rješenja
Da bi glasovi putem FB stranice smatrali validnim potrebno je da glasači:
1. Na FB stranici BAUMIT BA lajkuju post/rad i u komentaru ispod napišu zašto im se dopada taj rad
2. Izabrani post/rad potom javno podijele na svom FB zidu
3. Lajkuju BAUMIT BA Facebook stranicu

6. NAGRADE
Ukupan fond za nagrade iznosi 650,00 KM. Nagrade su slijedeće:
- prva nagrada 300,00 KM
- druga nagrada 200,00 KM
- treća nagrada 150,00 KM
 
7. DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI
- Rok za registraciju učesnika 26.10.- 02.11. 2018.
- Rok za slanje radova 21.11.2018.
- Objavljivanje radova na FB stranici Baumit BA 23.11.2018.
- Glasanje putem FB do 05.12. do 24:00 h
- Proglašenje pobjednika 07.12.2008.
Pristigli radovi biće prezentirani na FB stranici Baumit BA, a nagrađeni radovi biće objavljeni na www.baumit.ba i u stručnom magazinu M-Kvadrat.                                        

7.1. Registracija učesnika i podizanje konkursnih podloga
Za učešće na konkursu zainteresovani se mogu prijaviti Raspisivaču konkursa putem  e-maila info@baumit.ba sa naznakon „Konkurs“.
Prijava treba da sadrži detalje za kontakt: ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail.
7.2. Podloge za konkurs
Podloge za konkurs biti će dostavljene putem e-maila prijavljenim učesnicima.
Podloge za konkurs sadrže:
- Konkursni zadatak
- Grafičke podloge
- Info servisi za materijale i sisteme
 
7.3. Sadržaj konkursnih radova
Učesnici konkursa treba da, u okviru konkursnih radova, dostave slijedeće priloge:
7.3.1. Grafički prilozi u JPG formatu prilagođeni objavi na FB (1200x900 px)
- Analize idejnog rješenja – redizajn postojećeg stambenog objekta, max. 2 priloga
- Osnova karakteristične etaže sa izmjenama
- Osnove novih etaža (ako postoje)
- Karakteristični presjek sa izmjenama
- Prikaz materalizacije fasadnog sistema sa opisom primjenjenog sistema i završne obrade
- 3D vizualizacija, max. 4 priloga
7.4. Anonimnost
Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje sprovodi se kao anoniman konkurs. Svi prilozi konkursnih radova treba da budu označeni alfa-numeričkom šifrom od šest karaktera po izboru učesnika. Šifra treba da se nalazi u gornjem desnom uglu grafičkog priloga. Nikakav drugi znak identifikacije, osim ove šifre, ne smije se nalaziti ni na jednom od priloga konkursnog rada. Pristigli radovi će biti objavljeni na FB stranici Baumit BA pod šifrom autora.

7.5. Predaja radova
Učesnici konkursa moraju svoje radove dostaviti Raspisivaču konkursa najkasnije 21.11.2018. do 00:00 sati
Radove treba poslati na e-mail adresu Raspisivača konkursa.

8. AUTORSKA PRAVA
Autori nagrađenih radova ne zadržavaju  autorska prava.

Baumit d.o.o.     
Osik 2b, 71 210 Ilidža
tel. 00387 33 566 770
fax. 00387 33 566 771
www.baumit.ba
e-mail: info@baumit.ba sa naznakom za „Konkurs“
Kontakt osoba: Goran Budimir