star_borderObrazac za prijavu Politika privatnosti

Opis, svrha, primatelj

Eventualna obrada podataka fizičkih osoba koristi se za sudjelovanje i upravljanje natječajem Baumit Life Challenge, međunarodnim arhitektonskim natječajem. Podaci će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Odabrani sadržaji bit će objavljeni na web stranicama firme Baumit Beteiligungen GmbH i njenih podružnica te u društvenim mrežama i štampanim medijima. Pored toga, nominirani sadržaj bit će proslijeđen Baumit Beteiligungen GmbH radi sudjelovanja u međunarodnom natjecanju.

Nadalje, informacije sadržane u Politici privatnosti primjenjuju se na sadržaj i rad web stranice.Pravna osnova, opoziv i brisanje

Kontrolor i organizator imaju legitiman interes (članak 6. stavak 1. lit GDPR) za promotivno učinkovito upravljanje konkurencijom. Uz to, podnositelj zahtjeva ima legitiman interes za povećanjem svijesti o robnoj marki i prisutnosti na tržištu.

Brisanje podataka vrši se, ako je to moguće, odmah nakon opozivanja od strane podnositelja podataka u skladu s člankom 21. GDPR-a, ako se radi o fizičkoj osobi.Opće informacije i prava podnositelja prijave

Ne postoji zakonska i / ili ugovorna obveza obrade podataka.

Otkrivanje podataka trećim stranama ne odvija se, osim ako je izdavanje podataka potrebno za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom ili javnim tijelom.

Dotična fizička osoba ima pravo na pristup informacijama u bilo kojem trenutku da li se i koji osobni podaci obrađuju. Nadalje, osoba ima pravo na ispravljanje, brisanje, ograničenje obrade kao i na prenosivost podataka. Ako subjekt podataka vjeruje da je obrada njihovih osobnih podataka suprotna zakonu o zaštiti podataka ili da su im povrijeđena prava na zaštitu podataka, također postoji mogućnost žalbe nadležnom nadzornom tijelu.Izjava o privatnosti "Otvaranje obrasca"


Opis, svrha, primatelj


Obrađeni osobni podaci poput e-pošte koristit će se za potrebe informiranja o otvaranju procesa glasanja. Daljnji prijenos obrađenih podataka ne dolazi do trećih strana.

Pravna osnova, opoziv i brisanje

Podnositelj prijave pristaje na obradu podataka u opisanu svrhu (članak 6. stavak 1. zapali GDPR).

Brisanje podataka vrši se odmah nakon opoziva od strane podnositelja prijave, a svakako nakon ispunjenja svrhe.

Opće informacije i prava podnositelja prijave

Ne postoji zakonska i / ili ugovorna obveza obrade podataka.

Otkrivanje podataka trećim stranama ne vrši se, osim ako je izdavanje podataka potrebno za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom ili javnim tijelom.

Dotična fizička osoba ima pravo na pristup informacijama u bilo kojem trenutku da li se i koji osobni podaci obrađuju. Nadalje, osoba ima pravo na opoziv, ispravljanje, brisanje, ograničenje obrade kao i na prenosivost podataka. Ako subjekt podataka vjeruje da je obrada njihovih osobnih podataka suprotna zakonu o zaštiti podataka ili da su im povrijeđena prava na zaštitu podataka, također postoji mogućnost žalbe nadležnom nadzornom tijelu.