Restauracija fasade Olimpijskog muzeja

Obnovljena fasada Olimpijskog muzeja zasijala u Sarajevu, slijedi uređenje interijera.U proteklim danima radovi na obnovi fasade privedeni su kraju, a obnovljena je vanjska stolarija i ulazne stepenice.
Baumit u velikom projektu restauracije spomenika kulture. Zgrada Olimijskog muzeja u Petrakijinoj ulici uništena je paljbom iz agresorskih granata u ratu 90-tih godina.
Treća faza njegove obnove podrazumijevala je obnovu fasade i enterijera. Radovi su počeli u maju ove godine.

Direktor Olimpijskog muzeja Edin Numankadić kaže da je rekonstrukcija fasade najdelikatniji dio obnove objekta za koji je vezan i kojem je posvetio više od 30 godina svog života.

- Sve smo radili u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika i kulture, pošto je objekat, ali i cijeli kvart, nacionalni spomenik kulture. Restauracija je obuhvatila brojne reljefe, skulpture, štukature i ornamente, a to je vrlo delikatan posao koji je od maja do danas uspješno priveden kraju. Slijedi obnova enterijera koja može biti obavljena i u zimskom periodu – kazao je Numankadić.