star_border

1 Općte informacije za posjetioce web stranice

Mi posvećujemo veliku pažnju zaštiti vaših ličnih podataka. Iz tog razloga, a u skladu sa relevantnim procedurama za zaštitu podakata – posebno Pravilo o zaštiti opštih podataka (GDPR) – obavještavamo vas o prikupljanju, procesiranju I korištenju vaših podataka tokom vaše posjete našoj webstranici.

Slijedeći podaci se procesiraju ili snimaju tokom vaše posjete:

- Tip i verzija pretraživača

 - Korišteni operativni sistem

- Referalni URL (predhodno posjećene stranice)

- Ime/naziv kompjutera s kojeg se pristupa (IP adresa)

- Vrijeme zahtjeva od strane servera

1.1 Svrha i trajanje procesiranje podataka/objava podataka

Koristimo ove podatke samo da bi optimizirali pojavnost i dokaze u slučaju neodobrenog korištenja naše web stranice i izbriše ih, sve dok nema pravne baze za duže čuvanje podataka od 7 dana.

Vaši lični podaci neće biti objavljeni javno s naše strane.U okviru prikupljanja i obrade podataka, podaci se prenose IT procesoru unutar firmi kćerki. U nekim slučajevima ovaj pružalac usluga zakuplja dodatne procesore (npr Google LLC). Otkrivanje podataka trećim licima se ne dešava, osim u slučajevima kad su neophodni vlastima u slučajevima pravnih zahtjeva pred sudom ili javnim autoritetom. U takvim slučajevima, podaci se automatski brišu nakon što završi taj postupak.

 1.2 Kolačići (Cookies)

Mi koristimo cookies kako bismo našu ponudu učinili lakom za korištenje. To su mali tekstualni fajlovi koji se pohranjuju pomoću pretraživača na vašem uređaju.Nisu štetni. Neki cookies ostaju pohranjeni na vašem uređaju sve dok ih ne izbrišete. Oni su u stanju da prepoznaju vaš pretraživač idući put kad posjetite web stranicu.

Ako ne želite da se to dešava, možete prilagoditi svoj pretraživač na takav način da ćete biti informisani o postavci cookisa i onda možete odlučiti želite li ih prihvatiti od slučaja do slučaja.

Deaktivacijom cookisa funkcionalnost naše web stranice može biti limitirana.

2    Kontakt formular

Posvećujemo veliku važnost zaštiti vaših ličnih podataka. Iz tog razloga, a u skladu sa relevantnim procedurama za zaštitu podakata – posebno Pravilo o zaštiti opštih podataka (GDPR) – obavještavamo vas o prikupljanju, procesiranju i korištenju vaših podataka.

Kad nas kontaktirate, vi nam omogućavate uvod u naredne podatke, koje mi skupljamo i procesiramo:

- Spol

- Ime

- Zaposlenje

- E-mail adresu

- Telefonski broj

- Tekst poruke

Dodatno, tehničke informacije se automatski transmitiraju nama kad se naše stranice posjećuju. Ovo uključuje, između ostalog, informacije o korištenom pretraživaču, kao i datum i vrijeme vaše posjete. Ovi se podaci koriste da optimiziramo našu web stranicu.

2.1  Svrha i trajanje procesiranja/objave podataka

Mi koristimo podatke koje nam dostavite u online formi isključivo u svrhu komuniciranja vašeg kontakta s nama. Također, imate šansu da zakažete sastanak za peronalno savjetovanje u našem uredu.Korištenje podataka u svrhu komletiranje kontakt forme je neophodno i shodno tome legitimno unutar pravila/regulacije o Opštoj zaštiti podataka (čl. 6 para. 1 stav a, b i f GDPR). Mi koristimo vaše podatke onoliko dugo koliko je neophodno da ispuni svoju svrhu.
Vaši lični podaci neće biti dostupni javno od naše strane. U okviru rada na procesiranju podataka, podaci se prenose IT procesoru unutar firmi kćerki. Otkrivanje podataka trećim licima se ne dešava, osim u slučajevima kad su neophodni vlastima, pripremi ili odbrani u slučajevima pravnih zahtjeva pred sudom ili javnim autoritetom. U takvim slučajevima, podaci se automatski brišu nakon što završi taj postupak.

3   Registracia na mojBaumit

Posvećujemo veliku važnost zaštiti vaših ličnih podataka. Iz tog razloga, a u skladu sa relevantnim procedurama za zaštitu podakata – posebno Pravilo o zaštiti opštih podataka (GDPR) – obavještavamo vas o prikupljanju, procesiranju i korištenju vaših podataka.

Kad nas kontaktirate, vi nam omogućavate uvod u naredne podatke, koje mi skupljamo i proceiramo:

- E-mail adresa

- Lozinka 

- Ime

- Kategorija korisnika

Dodatno, tehničke informacije se automatski transmitiraju nama kad se naše stranice posjećuju. Ovo uključuje, između ostalog, informacije o korištenom pretraživaču, kao i datum i vrijeme vaše posjete. Ovi se podaci koriste da optimiziramo našu web stranicu.

3.1  Svrha i trajanje procesiranja/objave podataka

Mi koristimo podatke koje nam dostavite u online formi isključivo u svrhu komuniciranja vašeg kontakta s nama. Također, imate šansu da zakažete sastanak za peronalno savjetovanje u našem uredu.Korištenje podataka u svrhu komletiranje kontakt forme je neophodno i shodno tome legitimno unutar pravila/regulacije o Opštoj zaštiti podataka (čl. 6 para. 1 stav a, b i f GDPR). Mi koristimo vaše podatke onoliko dugo koliko je neophodno da ispuni svoju svrhu.
Vaši lični podaci neće biti dostupni javno od naše strane. U okviru rada na procesiranju podataka, podaci se prenose IT procesoru unutar firmi kćerki. Otkrivanje podataka trećim licima se ne dešava, osim u slučajevima kad su neophodni vlastima, pripremi ili odbrani u slučajevima pravnih zahtjeva pred sudom ili javnim autoritetom. U takvim slučajevima, podaci se automatski brišu nakon što završi taj postupak.

4  Općte informacije

4.1   Sigurnost podataka

Mi ćemo tretirati i pohraniti vaše lične informacije sa najvećom brigom i samo za specifične svrhe. Regulacije u okviru GDPR-a se naravno observiraju i osiguravaju naročito kroz odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere.

4.2  Vaša prava

U bilo kojem trenutku imate pravo pristupa informacija o bilo kojim svojim ličnim podacima i uvid u to koje informacije smo pohranili. Mi ćemo rado odgovoriti daljim upitima o ovom predmetu.

Također, imate pravo povrata informacija, brisanje, restrikciju prikupljanja, prenosa podataka, prigovora I blokiranja netačnih ili nezakonito procesiranja podataka.

Molimo vas uputite takav zahtjev putem emaila objavljenog na ovoj stranici.

Ako vjerujete da je procesiranje vaših ličnih podataka od naše strane suprotno sa zakonom o zaštiti podataka ili da su vaša prava na privatnost ugrožena, postoji mogućnosti i žalbe višim instancama u vašoj zemlji.

Možete pronaći kompletne informacije na našoj web stranici.