Bosna i Hercegovina

Baumit StarTherm 032

Termoizolaciona fasadna ploča EPS plus

Vrhunska ploča za termoizolaciju od ekspandiranog polistirena sa primjesama grafita. Vrhunski termoizolator, postojanost oblika, laka obrada, odlična ekološka svojstva, vodoodbojnost.

Varijante proizvoda

Pakovanje
2.5 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Toplinska vodljivost
cca. 0.032
Dužina i debljina
100 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F
Pakovanje
2 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Toplinska vodljivost
cca. 0.032
Dužina i debljina
120 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F
Pakovanje
1.5 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Toplinska vodljivost
cca. 0.032
Dužina i debljina
150 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F
Pakovanje
1 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Toplinska vodljivost
cca. 0.032
Dužina i debljina
200 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F
Pakovanje
5 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Toplinska vodljivost
cca. 0.032
Dužina i debljina
50 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F
Pakovanje
3 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Toplinska vodljivost
cca. 0.032
Dužina i debljina
80 mm
Tip proizvoda EPS
EPS-F
Baumit StarTherm 032

Povezani sadržaj