Bosna i Hercegovina

Baumit MineralTherm 034

Termoizolaciona fasadna ploča od mineralne vune

Ploča za toplinsku izolaciju od kamene vune sa visokom paropropusnošću, potpuno je negoriva, postojana na vrlo visoketemperature, vodoodbojna, pravilno ugrađena otporna na starenje, hemijski neutralana. Primjena: toplinska izolacija za fasadne sisteme zidova. Dimenzije ploča: 1200 x 400. Koeficijent toplinske provodljivosti: λ = 0,034 W/mK

Varijante proizvoda

Pakovanje
1.92 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Dužina i debljina
100 mm
Pakovanje
1.44 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Dužina i debljina
120 mm
Pakovanje
1.44 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Dužina i debljina
140 mm
Pakovanje
0.96 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Dužina i debljina
150 mm
Pakovanje
0.96 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Dužina i debljina
160 mm
Pakovanje
0.96 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Dužina i debljina
180 mm
Pakovanje
0.96 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Dužina i debljina
200 mm
Pakovanje
0.96 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Dužina i debljina
220 mm
Pakovanje
3.84 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Dužina i debljina
50 mm
Pakovanje
2.88 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Dužina i debljina
60 mm
Pakovanje
1.92 m² paket
Potrošnja
cca. 1 m²/m²
Dužina i debljina
80 mm
Baumit MineralTherm 034

Povezani sadržaj