Baumit PutzEckleiste

Pocinčana ugaona šina za unutra.

Pocinčana ugaona šina za unutra.

  • Pocinčani čelični limeni profil

  • Za preciznu izradu ivica

  • Za Baumit unutrašnje maltere

Ugaoni profil postavljati sa Baumit SpeedFix.

Baumit PutzEckleiste