Baumit Classico Special

Minralni završni malter za fasadne sisteme sa termoizolacionim pločama

Tankoslojni mineralni plemeniti malter u zagrebanoj i žljebičastoj strukturi za vani i unutra, pogodan za fasade s termoizolacionim pločama EPS, Mineral.

  • Paroproustan sa neznatnom sklonošću prljanju

  • Otporan na nepovoljne vremenske utjecaje

  • Prikladan za primjenu na ETICS

Temperatura zraka, podloge i materijala mora biti u vrijeme nanošenja i vezivanja iznad + 5°C. Ne smijemo dodavati nikakve druge proizvode ( npr. sredstva protiv smrzavanja)

Baumit Classico Special