Sve za renoviranje vaše fasade
star_border

Sve za renoviranje vaše fasade

  • Jednostavno
  • Brzo
  • Kvalitetno

I fasadi o kojoj redovno brinete s vremenom će trebati obnova. Nije važno radi li se o toplinski izoliranoj ili samo omalterisanoj fasadi, niti u kojoj okolini se nalazi. Postoji više mogućnosti za obnovu fasade. Prema stanju onečišćenja ili oštećenja, može to biti od jednostavnog osvježavanja izgleda premazom do potpune obnove. Već godinama, renoviranje fasade Baumitovim materijalima daje vašim domovima novo lice.

Mnogo problema, jedno rješenje

Znečistená fasáda
Onečišćena fasada

Nataložene nečistoće na fasadi tvore sloj koji odvaja svaki sljedeći premaz i prionjivost novog premaza vrlo je niska. Fasadu je potrebno očistiti.

Onečišćena fasada
Pieskujúci povrch fasáy
Pjeskovita podloga

Pjeskovite (kredaste) površine na fasadi smanjuju stabilnost novog premaza i mogu spriječiti prianjanje novonanešene boje na površinu fasade.

Pjeskovita podloga
Silno nasiakavý povrch fasády
Visokoupijajuća fasada

Visoko- ili neravnomjerno upijajuća podloga može uzrokovati mrlje na novonanešenoj boji fasade.

Visokoupijajuća fasada
Odlupujúci sa náter
Sloj koji se ljušti

Prije nanošenja nove boje potrebno je ukloniti oljuštene dijelove i uskladiti nastale neravnine pomoću reparaturnog morta?.

Sloj koji se ljušti
Riasy na fasáde

Alge na fasadi

Fasade se moraju oduprijeti različitim vremenskim uticajima, onečišćenju i napadima algi. Takvu fasadu nije dovoljno prati već se mora posebno tretirati.

mikrotrhlinky na fasáde

Pukotine na fasadi < 0,5 mm

Potrebno je pregledati i izmjeriti pukotine na fasadi. Kod malih kapilarnih pukotina pomoć je jednostavna. Posebni prodirući, vlaknasti premaz i nova boja za fasadu su dovoljni.

Trhliny na fasáde

Pukotine na fasadi > 0,5 mm

U slučaju pukotina širih od 0,5 mm, potrebno je odmah djelovati jer prodor vlage može dovesti do velikog oštećenja fasade.