Ekološki

Termomodernizacja dla zrównoważonej przyszłości


Wśród wielu korzyści jakie niesie ze sobą termomodernizacja domu, ważne miejsce zajmuje także ochrona środowiska. Właściwa izolacja termiczna zmniejsza zużycie energii potrzebnej do ogrzewania lub chłodzenia budynku, co oznacza nie tylko oszczędności w domowym budżecie, lecz także mniejsze wykorzystanie paliw kopalnych, niższą emisję CO2 i mniej smogu.

W obliczu narastających wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, termomodernizacja staje się kluczowym narzędziem nie tylko dla poprawy efektywności energetycznej domów, ale również dla redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Pozwala uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem budynków zimą czy jego chłodzeniem latem, jednocześnie wspierając nasze wysiłki na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

Dlaczego redukcja CO2 jest niezbędna?


Dwutlenek węgla to gaz cieplarniany powstający w wyniku spalania ropy oraz węgla, negatywnie oddziałujący na środowisko naturalne. Zwiększona emisja CO2 do atmosfery przyczynia się do wzrostu temperatury na świecie, który powoduje szereg negatywnych skutków, takich jak m.in. topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, ekstremalne zjawiska pogodowe – silne burze, susze, powodzie. Jeśli zmiany te będą nadal postępować, kryzys klimatyczny będzie się pogłębiał, aż osiągnie poziom zagrażający przetrwaniu wielu gatunków, w tym ludzkości. 

Droga do neutralności klimatycznej


Grafika drzewoOgraniczenie emisji CO2 jest kluczowym elementem globalnej walki o neutralność klimatyczną. Niestety, zgodnie z ustaleniami zespołu Global Carbon Project, w 2023 roku jako ludzkość wyemitowaliśmy do atmosfery rekordową ilość dwutlenku węgla na poziomie około 36,8 mld ton! Przed nami zatem wciąż jeszcze wiele do zrobienia i każde państwo ma swoją rolę do odegrania w tym zakresie, także Polska.

W naszym kraju znaczący wpływ na zwiększoną emisję CO2 mają budynki (zwłaszcza te stare) nieocieplone i ogrzewane za pomocą nieefektywnych systemów grzewczych wykorzystujących paliwa kopalne niskiej jakości. Brak odpowiedniej izolacji termicznej skutkuje uciekaniem ciepła przez ściany (nawet do 40%), okna (od 15% do 25%), a także dach budynku (15%-25%). W rezultacie oznacza to, że systemy ogrzewania muszą ciężej pracować, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz. Prowadzi to do większego nawet o 40% zużycia energii, obciążając domowe budżety i powodując, że do atmosfery przedostają się ogromne ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. 

Zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w połączeniu z modernizacją systemu ogrzewania może znacznie zmniejszyć emisję CO2 z sektora budownictwa.

Termomodernizacja – ważne narzędzie w walce o redukcję CO2 


Współczesne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi nakładają na nas obowiązek poszukiwania rozwiązań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. W tym kontekście termomodernizacja budynków stanowi skuteczną strategię, pozwalającą nie tylko oszczędzać energię, ale również zmniejszać nasz ślad węglowy. Wystarczy wspomnieć, że każdy metr kwadratowy ocieplenia ścian zewnętrznych pozwala ograniczyć emisję CO2, równoważną ilości tlenu wyprodukowanego przez dwa drzewa w ciągu roku – i tak przez cały okres użytkowania zaizolowanego budynku!

Grafika izolacja ścianWysokiej jakości systemy ociepleń Baumit pozwalają w prosty sposób zaizolować ściany domu, a co za tym idzie zapobiegają wychłodzeniu wnętrz zimą i ich przegrzaniu latem. W rezultacie zmniejszają zapotrzebowanie budynku na energię, co z jednej strony oznacza niższe rachunki za ogrzewanie, z drugiej zaś – mniejszą produkcję CO2

Redukcja gazów cieplarnianych ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza i ograniczenie naszego negatywnego wpływu na środowisko. W obliczu globalnego ocieplania się klimatu, termomodernizacja staje się więc nie tylko decyzją uzasadnioną ekonomicznie, lecz także mającą podłoże etyczne. Każdy krok w kierunku niższej emisji CO2 przyczynia się do ochrony naszej planety i poprawy warunków życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Mniej smogu w sezonie grzewczym


Ogrzewanie nieefektywnych energetycznie domów jest główną przyczyną smogu, którego normy w Polsce są regularnie przekraczane, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Domy bez odpowiedniej termoizolacji generują większe zapotrzebowanie na ogrzewanie, co skutkuje większym zużyciem węgla i zwiększoną emisją pyłów, które są odpowiedzialne za problem niskiej jakości powietrza. Termomodernizacja pomaga ograniczyć smog poprzez eliminację głównej przyczyny, jaką jest ogrzewanie nieefektywnych energetycznie domów paliwami niskiej jakości, spalanymi w wysoce emisyjnych kotłach. 

Lepsza jakość powietrza 


Grafika oddychający mężczyznaMniejsza emisja zanieczyszczeń związanych z procesami grzewczymi przekłada się na lepszą jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Oznacza to korzyści dla środowiska oraz dla naszego samopoczucia. Niższa emisja CO2 i mniej smogu zawierającego szkodliwe substancje chemiczne to mniejsze ryzyko chorób układu oddechowego i innych dolegliwości związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Dlatego redukcja emisji CO2 jest istotna nie tylko dla spowolnienia zmian klimatycznych, ale także dla ochrony zdrowia i poprawy jakości życia.

Podsumowując, termomodernizacja przynosi bezpośrednie korzyści właścicielom budynków w postaci oszczędności i lepszego komfortu cieplnego. Do tego odgrywa kluczową rolę w globalnych wysiłkach mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i ochronę klimatu, stając się kluczowym elementem odpowiedzialności za przyszłość naszej planety. Systemy ociepleń Baumit ETICS gwarantują estetyczne wykończenie, pomagają utrzymać stabilną temperaturę w pomieszczeniach przez cały rok, zmniejszają ryzyko zagrzybienia ścian i spowalniają stale postępującą degradacje środowiska naturalnego, pozostając przy tym rozwiązaniem bardzo korzystnym ekonomicznie, niosącym ze sobą realne oszczędności.

Poznaj inne korzyści wynikające z ocieplenia
Przycisk powrotu na stronę główną Termomodernizacji