Baumit Lasur

Završno-dekorativni premaz za fasadu

Gotova lazura na disperzivnoj osnovi, dekorativna, za uređenje zidova i fasada, za vanjsku i unutrašnju primjenu (izvođenje povjeriti samo specijalno obučenim iskusnim izvođačima sa odgovarajućim predznanjem).

  • Za dekorativno ukrašavanje fasade

  • Individualni dizajn

  • Mat 

Temperatura zraka, podloge i materijala mora biti u vrijeme nanošenja i vezivanja iznad + 5°C. Fasadnu površinu treba odgovarajuće zaštititi od direktnog utjecaja sunca, kiše ili jakog vjetra ( npr. zaštitnom mrežom za skelu). Pri niskim temperaturama i/ili visokom stepenu vlage u zraku može se produžiti vrijeme sušenja.

Baumit Lasur