Baumit Lasur

Lazurni premaz

Gotova lazura na disperzivnoj osnovi, dekorativna, za uređenje zidova i fasada, za vanjsku i unutrašnju primjenu (izvođenje povjeriti samo specijalno obučenim iskusnim izvođačima sa odgovarajućim predznanjem).

  • Za dekorativno ukrašavanje fasade

  • Individualni dizajn

  • Mat sjajnosti

Temperatura zraka, podloge i materijala mora biti u vrijeme nanošenja i vezivanja iznad + 5°C. Fasadnu površinu treba odgovarajuće zaštititi od direktnog utjecaja sunca, kiše ili jakog vjetra ( npr. zaštitnom mrežom za skelu). Pri niskim temperaturama i/ili visokom stepenu vlage u zraku može se produžiti vrijeme sušenja.

Varijante proizvoda

Pakovanje
14 l kanta
Količina na paleti
24
μ - vrijednost
cca. 50
Specifićna gustoća
cca. 1 kg/dm³
pH vrijednost
cca. 11
Vrijeme sušenja
cca. 12 u zavisnosti od podloge i vremenskih uslova
Potrošnja
cca. 0.08 - 0.1 l/m²
Pakovanje
5 l kanta
Količina na paleti
48
μ - vrijednost
cca. 50
Specifićna gustoća
cca. 1 kg/dm³
pH vrijednost
cca. 11
Vrijeme sušenja
cca. 12 u zavisnosti od podloge i vremenskih uslova
Potrošnja
cca. 0.08 - 0.1 l/m²
Baumit Lasur
star_border

Izbor boje

Svi prikazani uzorci boja služe kao vizuelni vodič za odabrani proizvod. Preporučuje se izrada uzoraka na fasadi za odobrenje prije finalne narudžbe i primjene. Male razlike između prikazanih boja, boja u ton karti, gotovih uzoraka boja, dostavljenih uzoraka i dostavljenih materijala mogući su zbog proizvodnih procesa i ne mogu se reklamirati. Ujednačenost boje i teksture može se osigurati samo u proizvodnoj seriji/šarži. Napomena: Struktura i priroda podloge mogu uticati na stvarni izgled boje.

Partneri

Potražite Partnera u vašoj blizini

replayPoništi