Baumit SilikonColor

Silikonska fasadna boja

Gotova silikonska boja za vanjske površine, a i za premazivanje starih termoizolacionih fasada. Paropropusna, ekstremno vodoodbojna, otporna na zaprljanja, i univerzalno primjenjiva.

  • Jaka zaštita od vremenskih prilika

  • Snažna zaštita od vlage

  • Otporna

Slaboupojne fasadne površine koje se ne moraju učvrstiti premazati sa Baumit SilikonColor u dva sloja po cijeloj površini i to prvi sloj razrijeđen sa max. 10 - 15 % vode, a nakon sušenja od min.12 sati nanijeti drugi sloj ( razrijeđen sa max. 5% vode). Trusne, vrlo upojne površine prvo obraditi proizvodom Baumit TiefenGrund( razrijeđen do 50%), nakon sušenja od min. 12 sati nakon grundiranja zavismo o površini jednom ili dva puta premazati sa Baumit SilikonColor. Stepen razrijeđenja ovisi o isporučenoj konzistenciji proizvoda i upojnosti podloge!

Baumit SilikonColor