Baumit CeramicFix

Fug masa za kamen na fasadama

Tankoslojno elastično, vodootporno ljepilo, otporno na mraz. Za ljepljenje keramike, kamena, porcelana, mozaika, klinkera na fasadama. Sastavni dio fasadnog sistema Baumit Ceramic.

  • Visoko fleksibilan

  • Dobre obradivosti

  • Jako i dugotrajno ljepljenje

Baumit CeramicFix