Baumacol Protect 2K Elastic

Dvokomponentna elastična hidroizolacija

Dvokomponentna, visoko elastična, cementno vezana vodonepropusna masa, koja je nepropusna na pozitivan i negativan pritisak vode, paropropusna i otporna na smrzavanje. Za zaptivanje balkona, terasa, kupatila, bazena, rezervoara za vodu i sl., neposredno ispod pločica, za unutrašnju i vanjsku primjenu. Masa je pogodna za sva područja koja zahtijevaju fleksibilnost vodootpornog sloja i otpornost na djelovanje soli, ulja i amonijevog sulfata.

  • Vodonepropusna

  • Paropropusna

  • Visoke elastičnosti i premošćavanja pukotina

Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, bez iscvjetavanja, nosiva, i bez ostataka oplatnog ulja kao i labavaih dijelova. Jako upojne podloge moraju se obraditi sa Baumit Grundom, a neupojne se moraju pripremiti sa Baumit Super Grundom.

Baumacol Protect 2K Elastic