Baumacol Protect One

Jednokomponetna cementna hidroizolacija

Jednokomponentna cementna vodonepropusna masa za zaštitu vanjskih i unutrašnjih betonskih, cementnih i drugih mineralnih površina. Za zaptivanje kupatila, sanitarnih prostorija, tuševa, praonica, unutrašnjih podrumskih površina, kao i za obradu stabilnih površina koje nisu izložene deformacijama i pojavi pukotina.

  • Vodonepropusna

  • Paropropusna

  • Otporna na mraz

Baumacol Protect One