Baumacol Silikon

Silikonski kit

Jednokomponentna, visoko elastična silikonska masa, sa fungicidnim djelovanjem, na acetatnoj osnovi. Protvrdnjava sa vlagom u zraku i postiže potpunu otpornost spremna nakon isparavanja acetatne kiseline. Pogodna za primjenu u sanitarnim prostorima za unutra i vani trajno uz trajno elastičnu zaštitu fuga.

  • UV otporan

  • Trajno elastičan

  • Univerzalno prijmjenjiv

Baumacol Silikon