Baumacol Strap Fix

Samoljepljiva hidroizolaciona traka

Samoljepliva zaptivna traka širine 120 mm. Vodootporna, elastična i na niskim temperaturama. Otporna na soli, baze i kiseline. Upotrebljava se za zaptivanje spojeva i dilatacionih fuga u kupatilima, praonicama, bazenima, na terasama i balkonima, u sistemu sa vodonepropusnim masama kao što su Baumacol Proof i Baumacol Protect.

  • Trajno elastična

  • Za zidove i podove

  • Samoljepljiva

Baumacol Strap Fix