Baumacol Strap Plus

Hidroizolaciona traka

Zaptivna elastična traka za područje zidnih i podnih spojeva u sistemu sa zaptivnom folijom. Ugrađuje se sa Baumacol Proof.

  • Visoka elastičnost

  • Obložeba filcom

  • Povećana širina od 12cmv

Baumacol Strap Plus