Rapido 1 Fiber

Brzosušeći estrih sa vlaknima

Tvornički zamješan cementni estrih E300, ojačan vlaknima, za plivajuće, glatke, i vezane estrihe, bez dodatake, prikladan za podno grijanje, nakon 24 sata zreo za polaganje podne obloge – u zavisnosti od klimatskih uticaja. Nije za vanjsku upotrebu.

  • pogodan za oblaganje nakon 24 sata

  • ojačan vlaknima

  • pogodan za podno grijanje

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 koristi se tamo gdje želimo smanjiti mogućnost pojave pukotina, posebno kod podnog grijanja. Vlakna ne mogu zamijeniti statički uslovljenu armaturu.

Rapido 1 Fiber