Baumit SanovaPrimer

Sanacijski pretpremaz

Silikatni temeljni premaz i „Putzfestiger” (učvršćivač) za mineralne maltere, takođe i kao razrjeđivač za Baumt SanovaColor.

  • Učvršćuje površinu

  • Specijalno za mineralne podloge

  • Silikatni prajmer

Baumit SanovaPrimer