Baumit Sanova S

Sanacijski malter za sokl

Sanacioni malter za povećane mehaničke zahtjeve na vlažnim, i na zidovima opterećenim solima. Za ručnu i mašinsku obradu, za vanjsku i unutrašnju primjenu.

  • Univerzalni sanacioni malter

  • Ručno i mašinski obradiv

  • Specijalno za sokl

Baumit Sanova S se koristi kao sanacioni malter za velika mehanička opterećenja na vlažnim zidovima, kao i malter za prodručje sokla, na zidovima svih vrsta.

Baumit Sanova S