Baumit SanovaPor

Sanacijski podložni malter

WTA certificiran sanacioni podložni malter za zidove jako opterećene solju, i za izravnavanje velikih neravnina. Za ručnu i mašinsku obradu.

  • Visok kapacitet odlaganja soli

  • Sanacioni i izravnavajući malter

  • Za sve Baumit Sanova sisteme

Baumit SanovaPor