Baumit NHL Manu

NHL ručni malter

Podložni malter, bez cementa, na NHL bazi za tradicionalnu ručnu obradu; specijalno za renoviranje istorijskih građevina i zaštitu spomenika; takođe za područje sokla; za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 4 mm.

  • Za zidne površine i podnožja objekta

  • Tradicionalna ručna obrada

  • Bez cementa i difuzno otvoren

Za ručno nanošenje kod jako upojnih podloga, kao što su puna opeka, lomljeni kamen, cementni kamen, beton i šuplja cigle.

Baumit NHL Manu