Baumit NHL MP

NHL mašinski malter

Mašinski malter, bez cementa, na NHL bazi za primjenu kod historijskih građevina i kod zaštite spomenika za vanjsku i unutrašnju primjenu. Zrno veličine 2 mm.

  • Bez cementa i difuzno otvoren

  • Za historijske građevine i zaštitu spomenika

  • Mašinska obrada

Za mašinsko nanošenje na jako upojnim mineralnim podlogama, kao što su zidovi od pune cigle, lomljenog kamena, cementnog kamena, betona, šuplje cigle.

Baumit NHL MP