Baumit NHL Pre

NHL špric

Špric bez cementa na NHL bazi za ručnu i mašinsku obradu kao priprema za Baumit NHL maltere. Specijalno razvijen za renoviranje historijskih građevina i zaštitu spomenika. Zrno veličine 4 mm.

  • Bez cementa

  • Difuzno otvoren

  • Specijalno za zaštitu spomenika

Koristi se za pripremu mineralnih podloga kao što su zidovi od pune opeke, lomljenog kamena, cementnog kamena, betona, šuplje cigle. Kao vezivni sloj i za ujednačavanje upojnost, posebno kod dalje obrade sa malterima Baumit NHL Manu ili Baumit NHL MP.

Baumit NHL Pre