Baumit StarTrack Duplex

Specijama fasadna pričvrsnica

Dopunska mehanička pričvrsnica alternativa uobičajenom diblovanju specijalno za duplo izolovanje sa postojećim termoizolacionim sistemom sa pločama. ( max. debljina 90 mm).

  • Za sanaciju postojećih ETICS sistema

  • Pojačana nosivost

  • Za sve podloge

Baumit StarTrack Duplex