STUDIJA SLUČAJA - LJETNA VRUĆINA

Kako se boriti s ljetnim pregrijavanjem:

Toplinska izolacija najučinkovitija je zaštita protiv ljetnog pregrijavanja. To možemo vidjeti iz podataka prikupljenih tokom izuzetno vrućeg ljeta 2015. godine, kada je temperatura zraka dosezala čak do 36 °C.

Izolovane kuće pokazale su temperaturu unutar prostora nižu za do 5 °C u usporedbi sa neizolovanom kućom (kuća br. 3).
 

Konkretno, neizolovane kuće zabilježile su unutrašnju temperaturu veću od 30 °C. Unutrašnja temperatura u kućama od opeke ili betona sa izolacijom prosječno je dosezala 26 °C, što je vrijednost unutar zone udobnosti.

Osim toga, prozori koji su bili okrenuti prema jugu nisu bili zaštićeni roletama ili sjenilima.

Wall construction as heat storage:

Besides thermal insulation, the key factor of heat accumulation is the wall construction material. The measurement approved that massive heavy walls accumulated sun heat during the day and radiated it during colder evening and night hours. This effect ensures a more stable interior temperature.

Specifically during the summer it keeps the temperature inside lower and more comfortable. The "lighter" the wall construction is, the higher the temperature is inside during hot summers - despite that the U-parameter (heat transfer coefficient) and the insulation efficiency are the same.

The massive insulated construction stays cool much longer during hot summers because they can store more energy. 


Usporedba