STUDIJA SLUČAJA - ZIMSKA HLADNOĆA

Kako prekid grijanja utiče na temperaturu prostora?

U svih 10 kuća simulirali smo prekid grijanja od dva dana. Početna unutrašnja temperatura bila je 21 °C, vanjska temperatura bila je -12 °C.

Zabilježili smo zanimljive rezultate: nakon 2 dana, u neizolovanoj kući temperatura zida bila je 1 °C, a temperatura unutrašnjosti iznosila je 4 °C.

Izolovane kuće s masivnim zidovima održavale su obje temperature - zida i unutrašnjosti - između 15 °C i 17 °C.

Toplinska izolacija štedi troškove energije:

Mjerenje između decembra 2015. i januara 2016. pokazalo je da su izolovane kuće (U=0,15) za održavanje ugodne unutrašnje temperature od 21 °C trebale samo 40% energije u usporedbi s neizolovanom kućom.

Energija je vrijedna. Mi je štedimo. I vi je možete štedjeti.


Usporedba