Kuća Br. 3

Kuća Br. 3

Kuća Br. 3

Ukupni učinak

Udobnost
Kuća Br. 3

Analiza sobnih temperatura u neizolovanoj kući od cigle otkrila je samo nizak nivo toplotnog kapaciteta.

+ pročitajte više

Također se pokazalo da nedostatak toplinske izolacije pruža manju zaštitu od ljetnog pregrijavanja. Nedostatak toplinske izolacije rezultirao je vrlo velikim kolebanjima temperature unutrašnje površine. Također se pokazalo da nedostatak toplinske izolacije pruža manju zaštitu od ljetnog pregrijavanja. Nedostatak toplinske izolacije rezultirao je vrlo velikim oscilacijama temperature unutrašnje površine. Zbog niskog kapaciteta sorpcije korišteni unutrašnji malteri, za kuću je utvrđen samo nizak nivo puferiranja vlage.

Opis kuće

Zidni materijal: Cigla
Debljina zida: 25 cm
Unutrašnji malter: -
Unutrašnji premaz (boja): -
Izolacija: -
Debljina izolacije: -

Izgradnja fizičkih parametara

Zaštita od pregrijavanja ljeti
Skladištenje topline
Puferiranje vlage
Fluktuacija temperature unutrašnje površine

fizički parametri

Zvučna izolacija
Sobna akustika
Apsorpcija visokofrekventnih elektromagnetnih polja
Primjetan miris
3D obilazak

Usporedba