star_border

Tehnička dokumentacija

Fasadni sistemi

Evropsko tehničko odobrenje - ETA

Baumit Star sistem EPS - ETA

pdf

Baumit Pro sistem EPS-MW - ETA

pdf

Detalji

Sistem

Izrada sistema

pdf

Zupčasto postavljanje ploča uz rub

pdf

Dijagonalno armiranje

pdf

Izrada uglova

pdf

Dilatacije

pdf

Završetak terase i balkona

pdf

Sokl

Sokl u ravni fasade bez perimetarske izolacije

pdf

Sokl u ravni fasade sa perimetarskom izolacijom

pdf

Uvučeni sokl bez perimetarske izolacije

pdf

Uvučeni sokl sa perimetarskom izolacijom

pdf

Uvučeni sokl kod velikih debljina izolacije

pdf

Sokl profil sa dodatkom

pdf

Prozori i vrata

Izrada prozorske klupice

pdf

Prepusti kod prozora i vrata

pdf

Priključak na naknadno postavljenu prozorsku klupicu

pdf

Priključak na prethodno postavljenu prozorsku klupicu

pdf

Priključak na rolo kutiju

pdf

Priključak izvan zida

pdf

Priključak u ravni zida

pdf

Priključak na špaletni

pdf

Priključci

Priključak na balkonsku ploču bez termičkog odvajanja

pdf

Priključak sa balkonskom pločom

pdf

Priključak na soklu simsa

pdf

Priključak sa gornjom kotom terena

pdf

Priključak sa gornjom kotom terena

pdf

Pričvrsnice

Sistemska prčvrsnica

pdf

Sistemska pričvrsnica sa podloškom

pdf

StarTrack

pdf

StarTrack Duplex

pdf

Krov

Izrada atike

pdf

Priključak sa krovom - topli krov

pdf

Priključak sa krovom - ventilirani hladni krov

pdf

Priključak sa krovom - ventilirani topli krov

pdf

Priključak limeni opšav

pdf

Priključak limeni opšav - nadzid

pdf

Spoj sa limenim opšavom

pdf

Protivpožarne pregrade

Dimenzioniranje protivpožarne pregrade

pdf

Protivpožarna pregrada EPS

pdf

Izvedba protivpožarne pregrade

pdf

Protivpožarni pojasevi

pdf