star_border

Tehnička dokumentacija

Fasadni sistemi

Evropsko tehničko odobrenje - ETA

Baumit Star sistem EPS - ETA

Baumit Pro sistem EPS-MW - ETA

Detalji

Sistem

Izrada sistema

Zupčasto postavljanje ploča uz rub

Dijagonalno armiranje

Izrada uglova

Dilatacije

Završetak terase i balkona

Sokl

Sokl u ravni fasade bez perimetarske izolacije

Sokl u ravni fasade sa perimetarskom izolacijom

Uvučeni sokl bez perimetarske izolacije

Uvučeni sokl sa perimetarskom izolacijom

Uvučeni sokl kod velikih debljina izolacije

Sokl profil sa dodatkom

Prozori i vrata

Izrada prozorske klupice

Prepusti kod prozora i vrata

Priključak na naknadno postavljenu prozorsku klupicu

Priključak na prethodno postavljenu prozorsku klupicu

Priključak na rolo kutiju

Priključak izvan zida

Priključak u ravni zida

Priključak na špaletni

Priključci

Priključak na balkonsku ploču bez termičkog odvajanja

Priključak sa balkonskom pločom

Priključak na soklu simsa

Priključak sa gornjom kotom terena

Priključak sa gornjom kotom terena

Pričvrsnice

Sistemska prčvrsnica

Sistemska pričvrsnica sa podloškom

StarTrack

StarTrack Duplex

Krov

Izrada atike

Priključak sa krovom - topli krov

Priključak sa krovom - ventilirani hladni krov

Priključak sa krovom - ventilirani topli krov

Priključak limeni opšav

Priključak limeni opšav - nadzid

Spoj sa limenim opšavom

Protivpožarne pregrade

Dimenzioniranje protivpožarne pregrade

Protivpožarna pregrada EPS

Izvedba protivpožarne pregrade

Protivpožarni pojasevi